Miras Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Aile Hukuku

Ceza Hukuku

Bilişim Hukuku

Marka Patent Hukuku

Sağlık Eczacılık Ve İlaç Hukuku

Tüketici Hukuku

Eskişehir Boşanma ve Ceza Avukatı | Evren Demircan

Eskişehir Avukat büroları arasında olan Demircan Hukuk Bürosu Eskişehir Avukatları listesi üyesi Evren Demircan öncülüğünde Eskişehir'de; Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Marka Patent Hukuku, Sağlık Eczacılık Ve İlaç Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunar.

Avukatlık ve Danışmanlık hizmetilerimiz ile ilgili bilgi almak için;
Eskişehir Barosu Avukatları arasında yer alan Avukat Evren Demircan ve Demircan Hukuk bünyesinde bulunan avukatlarımıza ulaşabilirsiniz
İletişim : 0 (554) 292 59 61

Ceza Hukukunda Yaptırımlar
Madde 45 - (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır.
Suçların "cürüm-kabahat" şeklinde ikili ayrımı sisteminden vazgeçilmesinin sonucu olarak, cezalar bu sistem içinde hapis cezası ve adli para cezası olarak ikiye ayrılmaktadır. Yeni kanunda para cezalarında ağır ve hafif para cezası ayrımı kaldırılmıştır.
Sağlık Hizmetinin Niteliği, Hasta Hakları Ve Hekimin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu
Sağlık hizmetinin niteliği; bir kişinin sağlığının korunması kamu sağlığının korunması demektir. Sağlık hizmeti yarı kamusal mal niteliğindedir. Pazarlanabilir ve topluma önemli ölçüde dışsal fayda sağlar.Yargı kararlarında sağlık hakkı; sağlık hakkı Anayasa'da sosyal haklar kapsamında düzenlenmiştir ve sosyal haklar dava edilebilen haklardır.
Velayet Nedir ?
Boşanma söz konusu olduğunda çocukların velayetinin kimde kalacağı noktasında problemler ortaya çıkmaktadır. Velayeti alamayan eş çocuklarını ne zaman, nerede, ne sıklıkla görebilir gibi konuların doğru anlatılıp doğru anlaşılması gerekmektedir. Eşler velayet konusunda anlaşamamışlarsa bu konudaki karar mahkeme tarafından alınır.
Boşanma Davası
Türkiye İstatistik kurumu resmi verilerine göre ülkemizde boşanma oranı son 10 yılda arttı. 2004"te 91.022 olan boşanan çift sayısı 10 yılda %38 lik artışla 123.305"e yükseldi. Boşama oranına kıyasa evlenen çift sayısında düşüş olduğu görüldü. 2004 yılında 615.317 olan evlenen çift sayısı 2013"te 600.138"e geriledi. 2013 yıl sonu verilerine göre, evlenme oranı %2,5 azalırken boşanma oranı %38 artış gösterdi. Geçen yıl, boşanmaların yüzde 40,3"ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,5"i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
Cinsel Taciz
- Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.
- Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
Babalık Davası Nedir?
Babalık davası,  en basit hali ile tarif etmek gerekir ise, çiftlerin nikâhsız meydana gelen çocukların babasının saptanması ve baba olduğu ileri sürülen kişinin, çocuğu nüfusuna alması için açılan davalar babalık davası olarak isimlendirilebilir. Babalık davası direk olarak babaya açılabileceği gibi, söz konusu baba gaip ise ya da ölmüş ise, mirasçılara da açılabilir.